POZNAJ NASZE PRODUKTY

Nawozy w sadownictwie i uprawie roślin stosowane są z wielu powodów. Między innymi dla poprawy zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe, stymulowania ich rozwoju, zwiększeniu plonowania roślin. Starania zmierzające do poprawy warunków upraw poprzez zaopatrzenie roślin w dodatkowe składniki pokarmowe obserwuje się od wieków. Wraz z postępem w nauce, rozwojem różnych dziedzin wiedzy poglądy dotyczące nawożenia ulegają stałej ewolucji.

Na podstawie wieloletnich obserwacji, zdobytej wiedzy oraz skutecznych narzędzi, obecnie można już bardzo precyzyjnie określić jakie są potrzeby nawozowe naszych upraw. Mając takie możliwości warto wzbogacić upowszechniane przez lata standardy działania o współczesne programy nawożenia, które pozwolą uzyskać pełnię satysfakcji. Zwyczajowe sposoby upraw choć bez wątpienia wartościowe nie zawsze są aktualne i satysfakcjonujące. Poglądy z przed kilkudziesięciu lat najlepiej weryfikuje praktyka. Nawożenie, które przynosi trwały i powtarzalny efekt jest doskonałym dowodem na to, że warto łączyć tradycję z postępem nauki.