MAKRO I MIKROELEMENTY

Uzyskanie wysokiego plonu, o dobrej jakości jest uwarunkowane odpowiednim zaopatrzeniem roślin uprawnych w makro i mikroelementy. Niedostateczna ilość tych składników może spowodować drastyczny spadek plonowania, przy jednoczesnym pogorszeniu się jego jakości. Mikroelementy są pierwiastkami, które biorą udział w wielu ważnych procesach biologicznych roślin. Uczestniczą w licznych procesach metabolicznych oraz spełniają bardzo ważne funkcje fizjologiczne. Ich niedobór prowadzi w do obniżenia odporności roślin na niekorzystne warunki atmosferyczne. Osłabieniu ulega także odporność roślin na susze i choroby oraz zwiększa się podatność na patogeny.

Nawozy płynne i rozpuszczalne w wodzie, których główną zaletą jest szybka przyswajalność przez rośliny. Nawozy na bazie mikroelementów w formie chelatowanej lub kompleksowej. Dzięki swoim właściwościom produkty te zapobiegają niedoborom i powodują szybką odpowiedź po stronie roślin. Gdy właściwie nie zadbamy o pokrycie zapotrzebowania rośliny na makro i mikro elementy konsekwencje będą bardzo niekorzystne. Dlatego też nawożenie mikroskładnikami upraw ma szczególne znaczenie.

Nie czekaj i sprawdź naszą aktualną ofertę na produkty z linii makro i mikroelementów.