Uprawa truskawek – czym nawozić truskawki

Uprawa truskawki jest niezwykle delikatna, ale jeśli zostaną wykonane właściwe zabiegi odżywcze we wskazanych fazach fenologicznych, można uzyskać optymalne wyniki zarówno, jeśli chodzi o ilość, jak i o jakość produkcji.  Oto moja propozycja dotycząca prawidłowego nawożenia truskawki.

Nawożenie truskawek krok po kroku

Po posadzeniu można stosować ALGAREN TWIN oraz MAGIC P STAR. Te dwa produkty stosowane łącznie, zapewniają intensywne ukorzenianie, co jest gwarancją uzyskania najwyższej jakości produkcji. Istotnie,  jeśli rośliny produkują dużą ilość korzeni, to są w stanie lepiej pokonać stresy biotyczne i abiotyczne, które mogą mieć miejsce w trakcie sezonu. Rośliny dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu mogą pobrać większą ilość składników odżywczych, będąc  w stanie zaspokoić wysokie „zapotrzebowanie żywieniowe” tej uprawy.

Następna faza to faza wzrostu wegetatywnego rośliny. Roślina potrzebuje teraz azotu w formie aminokwasowej, który zapewni nam produkt NUTRIGREEN AD. Jest to produkt o najwyższej jakości i najwyższej koncentracji aminokwasów. NUTRIGREEN AD w tej fazie musi być podawany  w połączeniu z mikroelementami takimi, jak np. te zawarte w produkcie GREENMIX. Połączenie tych dwóch produktów zapewnia truskawce dostarczenie znaczącej ilości  mikroelementów potrzebnych do wytworzenia zawiązków, tzn. do transformacji kwiatów w owoce jak i niezbędnych aminokwasów.

W tej fazie zalecane jest również dostarczenie magnezu znajdującego się w produkcie MAGNESIOGREEN, ponieważ braki tego elementu mają niekorzystny wpływ na uprawę i na wszystkie kolejne fazy rozwoju. Nie można również zapomnieć, że magnez jest podstawowym elementem chlorofilu i zapewnia roślinom właściwy przebieg fotosyntezy.

W fazie bezpośrednio przed kwitnieniem, należy dostarczyć naszej uprawie bor. BOROGREEN to produkt, który zapewni dostarczenie odpowiedniej ilości boru i optymalną przemianę kwiatów w owoce. Brak tego składnika może spowodować  przy złym zawiązaniu tworzenie owoców znacznie zdeformowanych i powstanie dużej ilości odrzutów.

Następna faza to faza wzrostu owoców. W tej fazie roślina potrzebuje znacznych ilości wapnia i fosforu, szybko dostarczonych i łatwo przyswajalnych przez roślinę. Te dwa elementy są dostarczone poprzez zastosowanie produktu o nazwie CALFOMYTH. CALFOMYTH to produkt, który zapewnia jednoczesne dostarczenie  w jednym zabiegu tych dwóch składników, które zazwyczaj nie są ze sobą mieszalne, gdyż  tworzą nierozpuszczalne sole. W przypadku naszego produktu ten proces nie ma jednak miejsca.

Następna faza to dalszy wzrost owoców, po którym następuje ich dojrzewanie. W tej fazie należy dostarczać znaczne ilości wapnia, w postaci produktu CALGREEN, którego koncentracja jest bardzo wysoka i wynosi 40%. Następnie musimy pozwolić, aby dopiero co utworzony owoc, dojrzał.  W związku z tym, aby zapewnić znaczną koncentrację cukrów w owocach i jednocześnie optymalne ich wybarwienie, produktem optymalnym do zastosowania jest HASCON M10 AD, który dzięki szczególnym proporcjom i relacjom między fosforem, potasem i mikroelementami jest w stanie „transportować” do rośliny wszystkie składniki potrzebne do dojrzewania owoców, poprawiając ich jakość i zwiększając plon.

Nawożenie truskawek po zbiorach

Kiedy uprawa truskawki została zakończona, to znaczy zebraliśmy wszystkie owoce, należy przygotować roślinę do następnego sezonu. Zalecam  więc wykonanie zabiegu produktami BOROGREEN i CARRIER Zn dostarczającymi bor i cynk, które będą składować się w pąkach, zapewnią optymalny start wegetatywny w następnym roku i pokonanie wszystkich stresów związanych z zimą i niskimi temperaturami. Zarówno  w przypadku innych upraw tak i przy truskawce zalecam wspólne stosowanie wraz z środkami ochrony roślin produktu KRIPTHER, który pozwala roślinie produkować fitoaleksyny, które są przydatne do pokonania stresów biotycznych, spowodowanych przez ataki grzybów.

Program nawożeniowy – Truskawka

PROGRAM DOKARMIANIA DOLISTNEGO I FERTYGACJI – SADY I UPRAWY JAGODOWE