Uprawa pomidorów polowych – czym nawozić pomidory polowe

Pomidor polowy to uprawa, która wymaga wielu składników odżywczych, aby uzyskać produkcję zadowalającą pod kątem dużej ilości, a także wysokiej jakości plonu, gwarantując przy tym  odpowiednie wybarwienie, wysoki poziom brix oraz redukcję odpadów (mniej pomidorów zielonych).

Zobaczmy jak odpowiednio uprawiać pomidora polowego, aby uzyskać optymalną wydajność.

Nawożenie pomidorów polowych krok po kroku

Po posadzeniu  proponuję zastosować dwa produkty, czyli ALGAREN TWIN i MAGIC P STAR.  Te dwa produkty zapewnią nam silne ukorzenienie oraz znaczne zmniejszenie stresu spowodowanego przesadzeniem. Większa ilość korzeni pozwala roślinie na większą absorpcję składników odżywczych a w konsekwencji lepszy rozwój i większą produkcję.

Nie należy również zapominać, że w tej fazie temperatury gleby są niskie i fosfor, mimo że znajduje się w glebie, nie jest dostępny. Zastosowanie produktu MAGIC P STAR ma zasadnicze znaczenie zapewniające roślinie optymalną ilość fosforu.

Następna faza to intensywny wzrost wegetatywny. W tej fazie zalecam użycie produktów organicznych takich jak VIT-ORG i GREENHUM. Obydwa produkty poprawiają strukturę gleby, zapewniając korzeniom i roślinie „łatwiejsze życie” czyli polepszają zdolność do przyswajania składników odżywczych.

W fazie kwitnienia podstawowym składnikiem do lepszego zawiązywania owoców jest bor. Najlepszym produktem na tym etapie będzie więc BOROGREEN stosowany dolistnie, w zalecanych dawkach, po pojawieniu się pierwszych żółtych kwiatów. Gwarantujemy w ten sposób optymalną wydajność, poprzez lepsze zawiązywanie owoców

Następna bardzo ważna faza to wzrost  zawiązków.  W tym momencie podstawowe znaczenie mają wapń i aminokwasy. Wśród proponowanych przez nas produktów jest CALGREEN, gdyż ma bardzo dużą zawartość wapnia w ilości 40%, oraz NUTRIGREEN AD.  Ten drugi to produkt na bazie aminokwasów zwierzęcych o całkowitej zawartości 50%, które zapewniają optymalny wzrost owoców. W tej fazie zalecam także stosowanie produktu KRIPTHER, który możemy stosować łącznie ze środkami ochrony roślin. KRIPTHER wspomaga naturalną ochronę i pobudza do produkcji fitohormonów zwanych fitoaleksynami, które są substancjami zwiększającymi odporność roślin na choroby powodowane przez patogeny grzybowe. Redukuje stresy pochodzenie biotycznego.

W kolejnej okresie następuje dalszy wzrost owoców, w związku z czym cały czas potrzebują one wapnia. Zapewnimy  go stosując produkt CALGREEN, który w połączeniu z produktem NUTRIGREEN AD powoduje zwiększenie rozmiaru owoców.

W momencie rozpoczęcia wybarwiania owoców pierwszego grona pomidora polowego, zaczynamy stosowanie preparatu wspomagającego dojrzewanie o nazwie HASCON M10 AD. Jest to produkt, który dostarcza roślinie niezbędnego na tym etapie fosforu i potasu. Zapewnia lepsze dojrzewanie, wzrost ilości towaru handlowego oraz zwiększenie poziomu brix uprawianych pomidorów polowych.

Następna faza to faza pełnego dojrzewania. W tym momencie dalsze zastosowanie HASCON M10 AD wpływa na wyrównanie dojrzewania owoców w jednym momencie, zapewniając wysokie wydajności pod względem ilościowym i jakościowym, zmniejszając znacznie odpad owoców zielonych.