SADY I POLEmiki – Co w miedzi siedzi?
Przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego zadbać trzeba o nawożenie mikroelementami. Jednym z ważniejszych mikroelementów jest MIEDŹ. Często zapominamy o roli jaką pełni ona w komórkach roślinnych patrząc na nią przez pryzmat produktu grzybobójczego lub bakteriobójczego. Jednak należy podkreślić, że mikroelement ten występuje w centrach aktywnych wielu białek. Te z kolei biorą udział w tak ważnych procesach fizjologicznych jak fotosynteza czy oddychanie komórkowe. Miedź uczestniczy w biosyntezie chlorofili i stabilizacji tych podstawowych dla funkcjonowania roślin fotoreceptorów. Bierze ona udział również w regulacji gospodarki wodnej w roślinie. Jest wymagana do przekształcania cukrów prostych, a także do ich transportu. W licznych badaniach wykazano także jej udział w metabolizmie związków azotowych. Czyż nie są to podstawowe procesy zachodzące w każdej komórce roślinnej i wymagane do efektywnego wzrostu i rozwoju?