RADICON K30 – nawóz potasowy

NAWÓZ O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI ŁATWO PRZYSWAJALNEGO FOSFORU

  • Efektywnie uzupełnia niedobory fosforu
  • Szybko i łatwo przyswajalna forma
  • Wysoko skoncentrowany nawóz płynny

DAWKOWANIE

UPRAWY DAWKOWANIE TERMIN STOSOWANIA

I ZALECENIA

Fertygacja Dolistnie*
DRZEWA OWOCOWE 20 – 25 l/ha 2 – 4 l/ha Na początku wegetacji i przed kwitnieniem.

Na początku dojrzewania owoców.

JAGODOWE 20 – 25 l/ha 2 – 4 l/ha W nowych nasadzeniach 14 dni po wysadzeniu roślin do gruntu.

Po ruszeniu wegetacji i przed kwitnieniem.

WARZYWA POD OSŁONAMI 20 – 25 l/ha 1,5 – 2,5 l/ha 14 dni po wysadzeniu rośin lub po wschodach. Powtórzyć przed kwitnieniem lub zawiązywaniem główek.
WARZYWA POLOWE 20 – 25 l/ha 2 – 4 l/ha
ROLNICZE 1,5 – 2 l/ha Po ruszeniu wegetacji lub po pełnych wschodach roślin.
*Stosować produkt w stężeniu 0,3-o,5%

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)
Całkowity pięciotlenek fosforu (P2O5) z kwasu ortofosforowego ……………………. 30% w/w (40,2% w/v)

NAWÓZ POTASOWY

RADICON P30 jest płynnym nawozem o wysokiej zawartości fosforu (402 g/l), który jest niezbędnym pierwiastkiem do prawidłowego przebiegu reakcji biochemicznych w roślinie.
Dzięki łatwo i szybko przyswajalnej formie, produkt dostarcza fosfor, niezbędny roślinie, w początkowych fazach fenologicznych, kiedy występuje największe zapotrzebowanie na ten pierwiastek.