NUTROLEN – nawóz azotowy

NAWÓZ AZOTOWY ŁĄCZĄCY SZYBKIE I PROGRESYWNE DZIAŁANIE

  • Zawiera dwie formy azotu: mocznikową – szybkiego działania oraz formaldehydu mocznika – powolnego rozkładu
  • Ogranicza opadanie zawiązków
  • Wpływa na zwiększenie plonu
  • Poprawia parametry jakościowe

UPRAWY

DAWKA

TERMIN STOSOWANIA I ZALECENIA

Dolistnie

Fertygacja

DRZEWA OWOCOWE

400-800 ml/ 100 l wody

10-20 l/ha

Po zbiorach owoców ok. 30 dni przed opadaniem liści w celu zwiększenia rezerw azotu w roślinie. Wiosną – po ruszeniu wegetacji i przed kwitnieniem.

JAGODOWE
WARZYWA GRUNTOWE

200-400 ml/ 100 l wody

10-30 l/ha

Ok. 3 tyg. po posadzeniu do gruntu oraz podczas intensywnego wzrostu wegetatywnego.
RZEPAK

5-10 l/ha

Po ruszeniu wegetacji wiosennej 1 zabieg.

Drugi zabieg wykonać w fazie zielonego pąka.

PSZENICA

5-10 l/ha

Po ruszeniu wegetacji oraz w fazie liścia flagowego razem ze środkami ochrony roślin.
BURAKI CUKROWE

5-10 l/ha

W terminie 1 zabiegu na chwościka razem z fungicydem.
KUKURYDZA

5 l/ha

Wykonać zabieg w fazie 4-8 liścia.
FERTYGACJA: dystrybuować produkt w koncentracji 0,2-0,3%.

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)
Azot (N) całkowity …………………………………………………………………….. 26% w/w (32,2% w/v)
Azot (N) amidowy……………………………………………………………………… 7,5% w/w (9,3% w/v)
Azot (N) ureaformu………………………………………………………………….. 18,5% w/w (22,9% w/v)
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie…………………………………………………. 0,5% w/w (0,62% w/v)
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie…….. 0,05% w/w (0,062% w/v)
Zakres pH gwarantujący dobrą stabilność nawozu zawiera się w przedziale pomiędzy 4 a 7,3.

PŁYNNY NAWÓZ MINERALNY AZOTOWY O PODWÓJNYM DZIAŁANIU

NUTROLEN jest płynnym nawozem azotowym o wydłużonym działaniu, z dodatkiem boru i cynku. Zawiera dwie formy azotu: szybkiego działania – mocznikową i powolnego rozkładu – formaldehydu mocznika, która wydłuża okres działania produktu do kilku tygodni.
NUTROLEN można stosować dolistnie jak i poprzez fertygację. Przy zastosowaniu doglebowym utrzymuje się długo w glebie i jest trudno wypłukiwany. Łączy natychmiastowe działanie odżywcze z progresywnym, związanym ze stopniowym uwalnianiem części azotu zmagazynowanego w roślinie. Jest idealnym produktem do zwiększenia zawartości białka w uprawach zbóż i roślin strączkowych oraz szybkiego uzupełnienia niedoborów oraz stworzenia rezerw azotu w roślinach. Zastosowany po zbiorze owoców, ułatwia akumulację azotu w organach roślin i jego wykorzystanie wiosną.