GREENHUM WP – kwasy humusowe z leonardytu

WYSOKA ZAWARTOŚĆ KWASÓW HUMUSIWYCH I FULWOWYCH Z LEONARDYTU

  • Użyźnia glebę
  • Wspomaga rozwój włośnikowego systemu korzeniowego
  • Poprawia stosunki powietrzno-wodne gleby

DAWKOWANIE

UPRAWY

Opryskiwanie gleby

TERMIN STOSOWANIA I ZALECENIA

DRZEWA OWOCOWE

4-6 kg/ha

Produkt stosować jako oprysk na glebę przed siewem lub sadzeniem roślin. Zalecany oprysk grubokroplisty – duża ilość wody.

Niższą dawkę produktu stosować po ruszeniu wegetacji roślin.

WARZYWA POLOWE
I POD OSŁONAMI

3-6 kg/ha

ROLNICZE

3-5 kg/ha

JAGODOWE

3-5 kg/ha

SZKÓŁKI

5 kg/ha

SKŁAD

Substancja organiczna t.j.j. 15% w/w (16,5% w/v)
Substancja organiczna s.s. 71,7% w/w
Stosunek shumusowanej substancji organicznej do suchej substancji organicznej 61,8%
Azot (N) organiczny s.s. 1,5% w/w
Stosunek C/N 27,7
Środek wyciągający KOH

POLEPSZA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE GLEBY

GREENHUM WP jest organicznym, rozpuszczalnym w wodzie produktem proszkowym z dużą zawartością kwasów humusowych otrzymanych z leonardytu.
Doskonale działa przy łącznym stosowaniu z produktami zawierającymi aminokwasy i algi.
GREENHUM WP zastosowany na glebę wspomaga działanie nawozów doglebowych poprzez lepsze wykorzystanie składników pokarmowych przez rośliny uprawne.
GREENHUM WP poprawia strukturę gleby, zwiększa zdolność sorpcyjną oraz zmniejsza negatywny wpływ zasolenia.
GREENHUM WP zaleca się stosować na glebach o niskiej zawartości składników organicznych oraz z problemami zasolenia.