Pierwsze dni funkcjonowania zawiązanych owoców to seria podziałów komórkowych. Do ich przeprowadzenia konieczne jest spełnienie kilku kluczowych warunków. Aby dochodziło do nich efektywnie i szybko, konieczne są odpowiednie warunki termiczne oraz świetlne. Zapewniają one odpowiednią dynamikę przemian metabolicznych i odpowiedzialne są za syntezę podstawowych składników budulcowych kolejnych komórek oraz właściwą homeostazę hormonalna regulującą m.in. same podziały. Do kluczowych enzymów należą cytokin