Uprawa truskawek – czym nawozić truskawki

Uprawa truskawki jest niezwykle delikatna, ale jeśli zostaną wykonane właściwe zabiegi odżywcze we wskazanych fazach fenologicznych, można uzyskać optymalne wyniki zarówno, jeśli chodzi o ilość, jak i o jakość produkcji.  Oto moja propozycja dotycząca prawidłowego nawożenia truskawki.

Nawożenie truskawek krok po kroku

Po posadzeniu można stosować ALGAREN TWIN oraz MAGIC P STAR. Te dwa produkty stosowane łącznie, zapewniają intensywne ukorzenianie, co jest gwarancją uzyskania najwyższej jakości produkcji. Istotnie,  jeśli rośliny produkują dużą ilość korzeni, to są w stanie lepiej pokonać stresy biotyczne i abiotyczne, które mogą mieć miejsce w trakcie sezonu. Rośliny dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu mogą pobrać większą ilość składników odżywczych, będąc  w stanie zaspokoić wysokie „zapotrzebowanie żywieniowe” tej uprawy.

Następna faza to faza wzrostu wegetatywnego rośliny. Roślina potrzebuje teraz azotu w formie aminokwasowej, który zapewni nam produkt NUTRIGREEN AD. Jest to produkt o najwyższej jakości i najwyższej koncentracji aminokwasów. NUTRIGREEN AD w tej fazie musi być podawany  w połączeniu z mikroelementami takimi, jak np. te zawarte w produkcie GREENMIX. Połączenie tych dwóch produktów zapewnia truskawce dostarczenie znaczącej ilości  mikroelementów potrzebnych do wytworzenia zawiązków, tzn. do transformacji kwiatów w owoce jak i niezbędnych aminokwasów.

W tej fazie zalecane jest również dostarczenie magnezu znajdującego się w produkcie MAGNESIOGREEN, ponieważ braki tego elementu mają niekorzystny wpływ na uprawę i na wszystkie kolejne fazy rozwoju. Nie można również zapomnieć, że magnez jest podstawowym elementem chlorofilu i zapewnia roślinom właściwy przebieg fotosyntezy.

W fazie bezpośrednio przed kwitnieniem, należy dostarczyć naszej uprawie bor. BOROGREEN to produkt, który zapewni dostarczenie odpowiedniej ilości boru i optymalną przemianę kwiatów w owoce. Brak tego składnika może spowodować  przy złym zawiązaniu tworzenie owoców znacznie zdeformowanych i powstanie dużej ilości odrzutów.

Następna faza to faza wzrostu owoców. W tej fazie roślina potrzebuje znacznych ilości wapnia i fosforu, szybko dostarczonych i łatwo przyswajalnych przez roślinę. Te dwa elementy są dostarczone poprzez zastosowanie produktu o nazwie CALFOMYTH. CALFOMYTH to produkt, który zapewnia jednoczesne dostarczenie  w jednym zabiegu tych dwóch składników, które zazwyczaj nie są ze sobą mieszalne, gdyż  tworzą nierozpuszczalne sole. W przypadku naszego produktu ten proces nie ma jednak miejsca.

Następna faza to dalszy wzrost owoców, po którym następuje ich dojrzewanie. W tej fazie należy dostarczać znaczne ilości wapnia, w postaci produktu CALGREEN, którego koncentracja jest bardzo wysoka i wynosi 40%. Następnie musimy pozwolić, aby dopiero co utworzony owoc, dojrzał.  W związku z tym, aby zapewnić znaczną koncentrację cukrów w owocach i jednocześnie optymalne ich wybarwienie, produktem optymalnym do zastosowania jest HASCON M10 AD, który dzięki szczególnym proporcjom i relacjom między fosforem, potasem i mikroelementami jest w stanie „transportować” do rośliny wszystkie składniki potrzebne do dojrzewania owoców, poprawiając ich jakość i zwiększając plon.

Nawożenie truskawek po zbiorach

Kiedy uprawa truskawki została zakończona, to znaczy zebraliśmy wszystkie owoce, należy przygotować roślinę do następnego sezonu. Zalecam  więc wykonanie zabiegu produktami BOROGREENCARRIER Zn dostarczającymi bor i cynk, które będą składować się w pąkach, zapewnią optymalny start wegetatywny w następnym roku i pokonanie wszystkich stresów związanych z zimą i niskimi temperaturami. Zarówno  w przypadku innych upraw tak i przy truskawce zalecam wspólne stosowanie wraz z środkami ochrony roślin produktu KRIPTHER, który pozwala roślinie produkować fitoaleksyny, które są przydatne do pokonania stresów biotycznych, spowodowanych przez ataki grzybów.

Program nawożeniowy – Truskawka

program nawozeniowy uprawy jagodowe truskawka