MINERAŁY PREMIUM

Z praktycznego, a MINERAŁAMI PREMIUM przynosi szereg korzyści. Wśród nich wymienić można: lepszą aktywność biologiczną gleby, większą odporność roślin na choroby, przymrozki i susze, prawidłowy i równomierny rozwój roślin, dobrą siłę i energię kiełkowania, poprawę jakości upraw, oraz wzrost plonowania.

Prawidłowe funkcjonowanie rośliny uprawnej zależy od 16 niezbędnych  pierwiastków, z których każdy wykazuje określoną specyfikę. Wpływają one na poszczególne fazy rozwoju roślin przynosząc określone efekty. MINERAŁY PREMIUM to seria produktów, które biorą udział w syntezie związków tworzących tkanki mechaniczne zwiększając odporność upraw na niskie temperatury. MINERAŁY PREMIUM regulują także uwodnienie tkanek roślinnych oraz zwiększają rozpuszczalność w glebie związków zawierających mikroelementy, a przez to ich dostępność dla roślin.

Bez dobrego odżywiania roślin nie można uzyskać dobrego plonu. Warunkiem efektywnego nawożenia są odpowiednie produkty, które dostępne są w naszej ofercie. Zachęcamy do zapoznania się z korzyściami wynikającymi z ich stosowania. Wszelkie wątpliwości wyjaśnią nasi specjaliści, którzy z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie pytania.